สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ
สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ สั่งซื้อหนังสือ | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบรายการที่ส่ง
สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ
หน้าแรกสามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
  • หนังสือพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า อ่านง่าย พกสะดวก
ทำบุญเข้าพรรษาปีนี้  เชิญถวายพระไตรปิฎก
  • หนังสือการ์ตูนศีล 227 อ่านง่าย จำแม่น จำดี
ทำบุญเข้าพรรษาปีนี้  เชิญถวายหนังสือศีล 227
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมเป็นทุกข์ พระขีณาสพผู้สงบระงับ ละความชนะความแพ้ได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุข
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
สั่งซื้อหนังสือธรรมะทุกเรื่อง โทร 086 361 0458
สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ กรุณาเลือกหนังสือที่ต้องการด้านล่าง
หนังสือพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า (1 ชุดมี 40 เล่ม ราคาชุดละ 3,500 บาท)
หนังสือการ์ตูน รู้ ระวัง ศีล 227 ข้อ (1 ชุด มี 10 เล่ม ราคาชุดละ 600 บาท)
 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ค้นหาประกาศ
 
กระดานบอกบุญ
 
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบวชของพระภิกษุ-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๕๖-๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบวชของพระภิกษุ-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๕๖-๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

เนื่องจาก วัดมเหยงคณ์ จะจัดพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๒๕๕๗ เดือนละประมาณ ๑๔-๑๕ รูป 

จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๒๕๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์ยินดีน้อมรับปัจจัยร่วมบุญจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตามกำลัง และขอเชิญชวน กุลบุตรผู้มีกุศลจิต ได้เข้า บรรพชา อุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ ตามแต่โอกาสจะอำนวยด้วยเทอญ 

สําหรับเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๖ นี้ ทางวัดมเหยงคณ์ ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ในเดือนนี้ด้วยเทอญ และขอเชิญชวน กุลบุตรผู้มีกุศลจิต ได้เข้า บรรพชา อุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ ในเดือนนี้ด้วยเทอญ 


หากท่านประสงค์จะร่วมทำบุญเพื่อเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ของพระภิกษุ-สามเณร วัดมเหยงคณ์ ขอเชิญท่านโอนปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาตลาดเจ้าพรหม ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชีวัดมเหยงคณ์ บัญชีเลขที่ ๔๗๘ - ๐ - ๖๑๖๖๗๐
 


เมื่อท่านได้โอนปัจจัยเข้าธนาคารแล้ว ท่านสามารถส่งสำเนาการโอนเงินจากธนาคารมายังวัดมเหยงคณ์ online ได้ เพื่อแจ้งให้ทางวัดมเหยคณ์ทราบว่าท่านได้โอนปัจจัยมาเพื่อร่วมบุญใด และเพื่อขอใบอนุโมทนา โดยกรอกและส่ง ส่งแบบฟอร์ม online แจ้งการโอนปัจจัยร่วมบุญต่างๆ กับวัดมเหยงคณ์ และขอใบอนุโมทนา http://www.watmaheyong.org/index.php/donation/480-donation-report-online.html ภายหลังจากที่ท่านได้โอนปัจจัยร่วมบุญเรียบร้อยแล้ว 


หากท่านโอนปัจจัยร่วมบุญแแล้ว แต่ไม่สะดวกที่จะกรอกแบบฟอร์ม online.... ขอเชิญ 

๑. เขียน ชื่อ และที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจน วงเล็บมุมซองว่า แจ้งการร่วมบุญ 
๒. เขียน ชื่อ และที่อยู่ที่ต้องการให้ออกใบอนุโมทนาหากต่างจากข้อ ๑ 
๓. ระบุรายการบุญที่ท่านทำ 
๔. แนบสำเนาเอกสารใบโอนเงิน 
แล้วส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ดังนี้: 

วัดมเหยงคณ์ 
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๑ ถึง ๒ และ ๐๘๑ ๘๕๓๕๖๙๙ (คุณสมพงษ์)
ที่มา : watmaheyong.org
เขียนโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:45:23

กำหนดการอุปสมบทหมู่พระภิกษุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:48:32
 
กำหนดการอุปสมบทหมู่พระภิกษุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:50:36
 
วัดมเหยงคณ์ ติดต่อวัดมเหยงคณ์ระหว่าง ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน 

โทรศัพท์: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๑ ถึง ๒ 
Hot Line: ๐๘๒ - ๒๓๓ - ๓๘๔๘ 
โทรสาร: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๓ 
จดหมาย: วัดมเหยงคณ์ ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:53:32
 
ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ด้วยเทอญ
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:54:39
 
ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๒๕๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์ยินดีน้อมรับปัจจัยร่วมบุญจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตามกำลัง และขอเชิญชวน กุลบุตรผู้มีกุศลจิต ได้เข้า บรรพชา อุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ ตามแต่โอกาสจะอำนวย ขออนุโมทนาบุญด้วยเทอญ
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:57:01
 
 
ตอบโดย: Metta | 29 พฤษภาคม 2557 17:44:01
 
ขอความกรุณาอย่าโทรไปที่เบอร์คุณสมพงษ์ เพราะแจ้งเบอร์ผิด กราบขอโทษด้วย
ตอบโดย: Metta | 29 พฤษภาคม 2557 17:47:18
 
 
 
   
     
 
รับสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร เจดีย์ โบสถ์ โรงเรียน สวนหย่อมและอื่นๆทั่วประเทศ
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
สวนธรรมศรีปทุม
สถานปฏิบัติธรรมสุดสัปปายะ ในสวนธรรมชาติ บรรยากาศส่วนตัว เงียบสงบ ปลอดภัย ร่มรื่นด้วยสวนน้ำและพันธุ์ไม้นาน
ระบบสารสนเทศพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมข้อมูลวัด พระสงฆ์ ข่าวสารงานบุญทั่วประเทศ
New Guide to the Tipitaka
New Guide to the Tipitaka: A Complete Reference to the Pali Buddhist Canon
อุทยานธรรม
มูลนิธิอุทยานธรรมได้จัดทำพระไตรปิฎกในรูปแบบเสียงสมจริงเพื่อให้พุทธชนเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างได้อรรถรส แล...
วัดอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโบราณดั้งเดิม ก่อนตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา วัดมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม เข้าค่ายเยาวชน
สถาบันมิตรภาพอาเซียน
The Institute for ASEAN Friendship สถาบันมิตรภาพอาเซียน เชื่อมสัมพันธ์ ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจและความสามัคคีของชาวอาเ...
 
ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องศีล 227 สู่ชาวพุทธทั่วไทย เพียงสั่งพิมพ์ หนังสือ รู้ ระวัง ศีล 227 มอบเป็นธรรมทานหรือแจกเป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานพระไตรปิฎก | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | สั่งซื้อพระไตรปิฎก | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบรายการที่ส่ง | ติดต่อ
พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า แปลและเรียบเรียงใหม่ล่าสุดโดยคณาจารย์ชมรมพุทธศาสตร์บัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Pocket Buddhist Scriptures (Pali Canon) translated and composed in Thai by 41st Alumni Club of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 - 2560 ร้านสามปิฎก โทร. 0 2408 5748
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ