โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก สั่งซื้อพระไตรปิฎก | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบรายการที่ส่ง
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
หน้าแรกโครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พระไตรปิฎกฉบับใหม่ล่าสุดของโลก อ่านง่ายอ่านได้ทุกวัย เด็กประถมก็อ่านได้
พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ใหม่ล่าสุดของโลก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า เหมาะกับทุกวัย พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ฉบับเริ่มต้นสำหรับครอบครัว โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
บุรุษผู้เป็นบัณฑิต พึงละเว้นบาปทั้งหลายในสัตว์โลก เหมือนบุรุษผู้มีจักษุ เมื่อทางอื่นที่จะก้าวไปมีอยู่ ย่อมหลีกที่อันไม่ราบเรียบเสียฉะนั้น
 
 
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
 
เข้าระบบ     ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน
  
  กระดานบอกบุญ
 
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบวชของพระภิกษุ-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๕๖-๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบวชของพระภิกษุ-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๕๖-๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา 

เนื่องจาก วัดมเหยงคณ์ จะจัดพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๒๕๕๗ เดือนละประมาณ ๑๔-๑๕ รูป 

จึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๒๕๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์ยินดีน้อมรับปัจจัยร่วมบุญจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตามกำลัง และขอเชิญชวน กุลบุตรผู้มีกุศลจิต ได้เข้า บรรพชา อุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ ตามแต่โอกาสจะอำนวยด้วยเทอญ 

สําหรับเดือนธันวาคม ปี ๒๕๕๖ นี้ ทางวัดมเหยงคณ์ ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ในเดือนนี้ด้วยเทอญ และขอเชิญชวน กุลบุตรผู้มีกุศลจิต ได้เข้า บรรพชา อุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ ในเดือนนี้ด้วยเทอญ 


หากท่านประสงค์จะร่วมทำบุญเพื่อเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ของพระภิกษุ-สามเณร วัดมเหยงคณ์ ขอเชิญท่านโอนปัจจัยตามกำลังศรัทธาได้ที่ 

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาตลาดเจ้าพรหม ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชีวัดมเหยงคณ์ บัญชีเลขที่ ๔๗๘ - ๐ - ๖๑๖๖๗๐
 


เมื่อท่านได้โอนปัจจัยเข้าธนาคารแล้ว ท่านสามารถส่งสำเนาการโอนเงินจากธนาคารมายังวัดมเหยงคณ์ online ได้ เพื่อแจ้งให้ทางวัดมเหยคณ์ทราบว่าท่านได้โอนปัจจัยมาเพื่อร่วมบุญใด และเพื่อขอใบอนุโมทนา โดยกรอกและส่ง ส่งแบบฟอร์ม online แจ้งการโอนปัจจัยร่วมบุญต่างๆ กับวัดมเหยงคณ์ และขอใบอนุโมทนา http://www.watmaheyong.org/index.php/donation/480-donation-report-online.html ภายหลังจากที่ท่านได้โอนปัจจัยร่วมบุญเรียบร้อยแล้ว 


หากท่านโอนปัจจัยร่วมบุญแแล้ว แต่ไม่สะดวกที่จะกรอกแบบฟอร์ม online.... ขอเชิญ 

๑. เขียน ชื่อ และที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจน วงเล็บมุมซองว่า แจ้งการร่วมบุญ 
๒. เขียน ชื่อ และที่อยู่ที่ต้องการให้ออกใบอนุโมทนาหากต่างจากข้อ ๑ 
๓. ระบุรายการบุญที่ท่านทำ 
๔. แนบสำเนาเอกสารใบโอนเงิน 
แล้วส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ดังนี้: 

วัดมเหยงคณ์ 
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา 
จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ โทรศัพท์: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๑ ถึง ๒ และ ๐๘๑ ๘๕๓๕๖๙๙ (คุณสมพงษ์)
ที่มา : watmaheyong.org
เขียนโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:45:23

กำหนดการอุปสมบทหมู่พระภิกษุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:48:32
 
กำหนดการอุปสมบทหมู่พระภิกษุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:50:36
 
วัดมเหยงคณ์ ติดต่อวัดมเหยงคณ์ระหว่าง ๐๘.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ทุกวัน 

โทรศัพท์: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๑ ถึง ๒ 
Hot Line: ๐๘๒ - ๒๓๓ - ๓๘๔๘ 
โทรสาร: ๐๓๕ ๘๘๑ - ๖๐๓ 
จดหมาย: วัดมเหยงคณ์ ต. หันตรา อ. พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:53:32
 
ขออนุโมทนาบุญทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วมในมหากุศลคราวนี้ ทุกๆประการ ด้วยเทอญ
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:54:39
 
ขอเรียนเชิญทุกๆท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพการบรรพชา อุปสมบทหมู่ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร ทุกๆเดือน ตลอดปี ๒๕๕๗ ณ วัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์ยินดีน้อมรับปัจจัยร่วมบุญจากทุกท่านที่มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ตามกำลัง และขอเชิญชวน กุลบุตรผู้มีกุศลจิต ได้เข้า บรรพชา อุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ ตามแต่โอกาสจะอำนวย ขออนุโมทนาบุญด้วยเทอญ
ตอบโดย: Metta | 27 พฤศจิกายน 2556 10:57:01
 
 
ตอบโดย: Metta | 29 พฤษภาคม 2557 17:44:01
 
ขอความกรุณาอย่าโทรไปที่เบอร์คุณสมพงษ์ เพราะแจ้งเบอร์ผิด กราบขอโทษด้วย
ตอบโดย: Metta | 29 พฤษภาคม 2557 17:47:18
 
 
 
 
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
สถาบันมิตรภาพอาเซียน
The Institute for ASEAN Friendship สถาบันมิตรภาพอาเซียน เชื่อมสัมพันธ์ ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจและความสามัคคีของชาวอาเ...
วัดสันติวนาราม
พระราม 2 SMEs ผู้ผลิต ผู้ค้าสินค้าขายดีสู่อาเซียน
พระราม2.คอม SMEs ผู้ผลิต ผู้ค้าสินค้าขายดีสู่อาเซียน ประกาศค้าขายฟรี
พุทธทาสภิกขุ
พุทธทาสศึกษา สืบสานเพื่อสืบปณิธานหลวงพ่อพุทธทาส
พระพยอม
พระนักเทศน์ชื่อดังของเมืองไทย เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว
วัดพุทธปัญญานันทาราม แคนาดา
WAT BUDDHAPANYANUNTARAM 4796 Canady Way Burnaby, BC V5G1L5 CANADA Tel. (604) 439-1911 Cell, (778) 859-7928
 
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
Namecheap Namecheap
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานพระไตรปิฎก | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | สั่งซื้อพระไตรปิฎก | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบรายการที่ส่ง | ติดต่อ
พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า แปลและเรียบเรียงใหม่ล่าสุดโดยคณาจารย์ชมรมพุทธศาสตร์บัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Pocket Buddhist Scriptures (Pali Canon) translated and composed in Thai by 41st Alumni Club of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2557 - 2558 ร้านสามปิฎก
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ